Uslovi kupovine | PetBox - oprema za kućne ljubimce, pet shop Skip to main content

Uslovi kupovine

1. USLOVI KUPOVINE

Cene sa PDV-om

Sve cene navedene na sajtu su važeće na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene su date u dinarima. Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja.

Plaćanje

a) Plaćanje pouzećem

Ukoliko pri potvrdi narudžbe izaberete plaćanje pouzećem, gotovinom ćete platiti odabrane naočare prilikom preuzimanja proizvoda. Plaćanje pouzećem je moguće isključivo na teritoriji Srbije.

b) Plaćanje platnim karticama

Prilikom kupovine proizvoda na našoj internet prodavnici izaberete način plaćanja Visa, Master/Maestro DinaCard,American Express nakon čega ćete biti usmereni na 3D Secure stranicu Banca Intese, na stranici ćete imati mogućnost unosa podataka kako bi svoju internet kupovinu obavili bezbedno. Nakon unosa molimo Vas da pratite dalja uputstva na stranici.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

c) Plaćanje PayPal-om

Za kupce iz inostranstva omogućavamo i plaćanje preko PayPal-a, najsigurnijeg globalnog servisa za plaćanje na internetu.

Dostava

Na teritoriji Srbije dostava se obavlja preko kurirske službe Post Express po njihovom cenovniku. Kurirska služba zadržava pravo izmene cenovnika svojih usluga. Ukoliko ne naglasite kojom kurirskom službom želite da vam roba bude dostavljena, biće dostavljena preko Post Express-a.

Dostava se ne vrši nedeljom i za vreme državnih praznika. U roku od 1-4 radna dana obavićemo ugradnju dioptrijskih sočiva i dostaviti tražene naočare na vašu adresu. Nakon zaprimanja Vaše narudžbe dobićete automatsku poruku na email adresu koju ste ostavili. Ukoliko nam budu potrebne dodatne informacije, kontaktiraćemo Vas na broj telefona koji ste naveli.

Sve naočare dolaze sa tvrdom futrolom za čuvanje naočara i vodimo računa da se paket ne ošteti prilikom dostave.

2. ODUSTANAK  OD UGOVORA

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice smatra se prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Ovo se odnosi npr. na dioptrijske okvire ili sunčane naočare, ali se NE odnosi na proizvode koji su proizvedeni prema posebnim zahtevima potrošača, odnosno koji su jasno personalizovani npr. na dioptrijska stakla. Ukoliko želite da budete sigurni u odabir okvira pre nego što ugradite dioptrijska stakla, predlažemo da poručite okvire na kućnu probu.

Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem obrasca za odustanak od ugovora. Obrazac treba shodno popuniti relevantnim podacima o kupcu i kupljenom proizvodu, odštampati, potpisati i vratiti poštom na našu adresu. Možete ga preuzeti ovde OBRAZAC ZA ODUSTANAK OD UGOVORA.

Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Uz potvrdu ćemo Vam poslati i uputstvo o načinu vraćanja robe. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi kupac.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan, doznakom na bankovni račun kupca koji je naveo u obrascu za odustanak.

3. REKLAMACIJA PROIZVODA

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, “Sl.glasnik RS” br.62/2014, preduzeće PETBOX DOO KIKINDA, dana 05.01.2015. donosi sledeće: 

PRAVILNIK O REKLAMACIJI                                                         

Potrošač ima pravo da uloži prigovor (reklamaciju) u prodajnom objektu petbox DOO KIKINDA, ili putem online obrasca za reklamacije.

Potročač može ostvariti pravo na reklamaciju isključivo uz priložen fiskalni račun (fakturu) o kupljenom proizvodu. Prodavac je dužan da u roku od osam dana od dana prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Rok za izvršenje je 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Član 1.

Kod proizvoda koji POSEDUJU GARANTNI LIST pri rešavanju raklamacija primenjuju se važeći uslovi i rokovi iz garantnog lista. Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

-          ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi

-          ako je proizvod servisirala neovlaštena osoba

-          ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao s proizvodom.

Član 2.

Kod proizvoda koji NE POSEDUJU GARANTNI LIST:

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe po ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;

4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Član 3.

Ovlašteno lice za rešavanje reklamacija je lice koje je ovlastio direktor firme.

Član 4.

Povraćaj sredstava za kupovinu putem platnih kartica

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Petbox DOO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, Maestro ili MasterCard, DinaCard, American Express, metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. 

 

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Petbox DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u petbox DOO odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Na osnovu člana 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/2018)  i Opšte uredbe o zaštiti podatka o ličnosti (General data Protection Regulation, u daljem tekstu: GDPR)  a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom poručivanja i kupovine proizvoda koje Petbox doo ( u daljem tekstu: Rukovalac) prodaje na sajtu www.petbox.com ( u daljem tekstu:sajt), Petbox kao rukovalac podataka, daje sledeće informacije o obradi podataka o ličnosti: 

1) Identitet lica odgovornog za obradu podataka 
Pravno lice: 
Petbox doo Kikinda 
Adresa:  Jovana Jovanovića Zmaja 71, 23300 Kikinda

PIB: 
11300098

2) Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka 
Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti predstavlja slobodan pristanak lica koje davanjem svojih podataka na sajtu se smatra da je dao saglasnost. 
Ukoliko neko lice registruje drugu osobu i njegove lične podatke odgovornost je tog lica da osigura da osoba koja je registrovana bude upoznata sa ovom informacijom i da je prihvata. 

3) Svrha prikupljanja i obrade podataka 
Podaci o ličnosti prikupljaju se jer su potrebni u postupku registracije, naručivanja i dostavljanja proizvoda koji su poručeni putem sajta www.petbox.com. Ne prikupljaju se i ne obrađuju se posebne kategorije podataka. 
Navedeni podaci biće u korišćeni i u postupku podnete reklamacije na kupljene proizvode preko sajta. 

4) Podaci koji se skupljaju i obrađuju ime i prezime; e-mail; adresa za isporuku; broj telefona; dioptrija (samo ukoliko se porudžbina odnosi i na dioptrijska stakla).
 
5) Svrha i način korišćenja podataka 
Rukovalac obrađuje Vaše lične podatke isključivo na osnovu Vaše saglasnosti i zakona i to sa ciljem: izvršavanja prava i obaveza koje proizilaze iz poslovnog odnosa između Vas i Rukovaoca radi ispunjavanja njegovih ugovorenih obaveza a koje se posebno odnose na isporuku poručenih proizvoda preko sajta; Ispunjavanje obaveza propisanih propisima Republike Srbije i GDPR a koje se odnose na čuvanje dokumentacije kojom se dokazuje postojanje ugovornog odnosa; Ispunjavnaja obaveza propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR vezano za obradu podataka o ličnosti. 

6) Lica koja koriste podatke 
Lične podatke u evidenciji registrovanih lica na sajtu koriste zaposleni koji su od strane Rukovaoca ovlašćeni da primaju i pripremaju za slanje porudžbinu, zaposlena lica ovlašćena za reklamaciju, kao i lica koja su ovlašćena da o uloženim reklamacijama odlučuju. Navedena lica biće upoznata sa Vašim podacima samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova. 
Rukovalac će omogućiti nadležnim organima, drugim licima i službama pristup podacima iz evidencije registrovanih lica na sajtu koji u skladu sa važećim propisima Republike Srbije imaju pravo na pristup tim podacima. Isto tako ove podatke Rukovalac može da dostavi na zahtev upućen službenim putem od strane suda ili drugog tela nadležno za rešavanje sporova u vezi povrede podataka o ličnosti ili u vezi reklamacije. 

7) Opoziv pristanka za obradu podataka i pravne posledice opoziva 
Svaki pristanak za obradu Vaših ličnih podataka koji ste dali Rukovaocu možete opozvati u bilo kom momentu. Od tog trenutka Rukovalac neće vršiti obradu Vaših ličnih podataka koja se zasnivala na pristanku, ali to neće uticati na zakonitost obrade podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja. Ukoliko se podaci opozovu prilikom postupka rešavanja po podnetoj reklamaciji u tom slučaju se postupak obustavlja i smatra se kao da reklamacija nije ni podneta. 

8) Prava lica u vezi sa obradom podataka 
Lice čije podatke Rukovalac obrađuje ima pravo da zahteva od Rukovaoca: da ga istinito i potpuno obavesti o obradi njegovih podataka; pravo na obaveštenje, uvid i/ili kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i prava na osnovu izvršenog uvida u podatke (ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade). 
Pravo na brisanje podataka lice ima u slučaju: da je svrha obrade nije jasno određena; da je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu; da je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe; da je način obrade nedozvoljen; da podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;  da je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim; da se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama zakona. 

9) Nedozvoljena obrada podataka 
Rukovalac neće vršiti obradu podataka ukoliko: fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja; u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka; svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena; je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade; je način obrade nedozvoljen; je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade; su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade; je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo. 

10) Dužina čuvanja podataka 
Rukovalac Vaše lične podatke čuva do isteka zakonskog roka čuvanja odnosno dok za to postoji legitiman interes najduže do 10 godina, odnosno važeća saglasnost ili pristanak. Rukovalac neće čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito tako što će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio. 

11) Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade 
U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. 

12) Bezbednost podataka 
Rukovalac će na odgovarajući način zaštititi podatke o ličnosti od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, kao i da utvrde obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka. 
Podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije i Rukovalac će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitilo u skladu sa propisima.

13) Kontakt za pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti 
E-mail: info@petbox.rs
Telefon: 069/504-47-50
Radno vreme: radnim danima od 8 do 16h